RSS

Arhivele lunare: noiembrie 2009

„O viaţă şi o operă pentru eternitate”

             În cadrul parteneriatului „Cartea – izvor de înţelepciune„, derulat între Filiala Ostroveni a Bibliotecii judeţene şi Grupul Şcolar Industrial „G-ral Magheru” Rm. Vâlcea, a avut loc acţiunea comemorativă „O viaţă şi o operă pentru eternitate„, având ca temă personalitatea şi opera marelui scriitor Mihail Sadoveanu. Elevii clasei a X-a D, însoţiţi de d-na profesoară Sporea Agnes, diriginta clasei, au urmărit videoproiecţia cu date despre viaţa şi opera scriitorului şi au abordat povestirea „Fântâna dintre plopi” din perspectiva inteligenţelor multiple: inteligenţa kinestezică a fost ilustrată printr-un joc de rol care a dat viaţă personajelor principale; inteligenţa auditivă a fost  pusă în valoare prin îmbinarea perfectă între secvenţe din textul povestirii şi muzică; introducerea în zodii corespunzătoare personajelor prezentate, „intuirea” gândurilor ţigăncuşei Marga, afişul simbolic realizat de elevi, sunt elementele care au sintetizat subiectul întregii povestiri, iar evoluţia relaţiei dintre personaje, este dovada inteligenţei interpersonale. Lecţia de literatură desfăşurată, a arătat încă o dată că şcoala şi biblioteca (instituţii sociale cu funcţii educaţionale) sunt adânc implicate în efortul de construire a personalităţii elevului, prin jocul interacţiunii lui necesare  cu profesorul şi bibliotecarul – de aici decurgând o dată în plus necesitatea armonizării şi permanetizării activităţii celor două instituţii; dezvoltarea elevului are loc  odată cu instruirea (predarea şi învăţarea), prin informare şi îndrumare a  acestuia spre cunoaştere, folosind atât metodele tradiţionale cât şi pe cele moderne.

 
Scrie un comentariu

Scris de pe noiembrie 30, 2009 în Uncategorized

 

Moment de bilanţ la Punctul de informare EUROPE DIRECT Ostroveni

        După  şapte luni de activitate, Punctul de informare EUROPE DIRECT Ostroveni a făcut bilanţul acţiunilor menite să popularizeze informaţia europeană în rândul cetăţenilor. Joi, 12 noiembrie 2009, începând cu ora 13.00, Sala B a Fundaţiei Judeţene pentru Tineret Vâlcea, s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru cei prezenţi: conducerea Bibliotecii judeţene, reprezentanţi  ai Consiliului Judeţean Vâlcea, conducerea Fundaţiei Judeţene pentru Tineret Vâlcea, cadre didactice din şcoli ale municipiului, colege bibliotecare şi elevi din cadrul Grupului Şc. „Ferdinand I” RâmnicuVâlcea.                                                                                                                                           Momentul de început a aparţinut trupei FJT Valcea, „Dream Music”, având în componenţă trei tineri extrem de talentaţi: Mary-Janine, Eduard Narcis  şi Patriciu, care  au  interpretat un fragment din Imnul Europei. După introducerea prin muzică în atmosfera europeană, a urmat prezentarea activităţilor derulate de-a lungul timpului în cadrul Punctului de informare ED Ostroveni, prin videoproiecţia   ilustrată muzical şi cu fotografii de la toate aceste manifestări. Invitaţii au purtat discuţii despre cele prezentate, concluziile aparţinând conducerii Bibliotecii judetene, prin doamna directoare, Augustina Sanda Constantinescu. Domnia-Sa şi-a exprimat mulţumirea în legătură cu activitatea bibliotecarelor în cadrul proiectului Centrul EUROPE DIRECT Vâlcea, prin Punctul de informare Ostroveni, dar n-a fost de acord cu modul în care s-a exprimat bibliotecara  Doina Popescu, care s-a ocupat de acest demers informativ şi care a spus, între altele, că  intrarea în acest proiect este o provocare, care vine oarecum în plus faţă de ceea ce am făcut până acum (sarcinile prevăzute prin fişa postului), dar, ca pe orice provocare, o voi trata cu aceeaşi seriozitate, luând-o ca pe o sarcină de serviciu, care trebuie îndeplinită şi voi folosi toate resursele pentru  a duce la bun sfârşit ceea ce am promis. Menţionând că filiala trebuie să dezvolte servicii noi pentru comunitatea pe care  o deserveşte,  nu să rămână  bibliotecă tradiţională, ci să fie cu adevărat un spaţiu de convivialitate şi coeziune socială, doamna directoare a atenţionat  asupra faptului că munca în acest proiect trebuie să fie una de echipă, neagreând ideea exprimării bibliotecarei, care,  în  prezentarea activităţii Punctului de informare Ostroveni a folosit de nenumărate  ori persoana I, singular;  a făcut de asemenea  aprecieri asupra faptului că sunt benefice şi necesare parteneriatele cu instituţiile din învăţământ, salutând prezenţa în număr  mare a cadrelor didactice şi  felicitând în cele din urmă „echipa”.  

       Este  de precizat aici că activitatea acestui Punct de informare nu e primită de noi  cu  rezerve, cu „ostilitate”, ca o povară peste sarcinile de serviciu. Dimpotrivă! Spuneam că această activitate este în plus, în sensul că este o noutate, este o activitate de folos muncii şi scopului muncii noastre, prin a cărei diversificare şi modernizare vizăm promovarea noului şi punerea lui la dispoziţia utilizatorului. De altfel, serviciile  filialei au depăşit de multă vreme graniţele tradiţionale, conectarea la Internet fiind făcută cu mulţi ani înaintea acestui proiect, oferind astfel utilizatorilor accesul liber şi informări moderne;  prin acţiunile desfăşurate de-a lungul anilor,  filiala, a cărei muncă se desfăşoară în echipă, este  un  centru  de  informare  cu  mult  înainte  de  a  fi  şi  „centru  european”;                                                                             Finalul  evenimentului a fost unul muzical, oferit de aceeaşi formaţie „Dream Music”, cei prezenţi fiind premiaţi cu cărţi de beletristică, dăruite cu generozitate de autorul lor, domnul Gheorghe Stancu de la Consiliul Judeţean Vâlcea.

 
Scrie un comentariu

Scris de pe noiembrie 16, 2009 în Uncategorized