RSS

Arhivele lunare: septembrie 2011

Antim Ivireanul şi dimensiunea religioasă a existenţei sale

Manifestările care cinstesc personalitatea lui Antim Ivireanul, patronul spiritual al Râmnicului şi al Instituţiei noastre, nu puteau trece fără a fi marcate şi de filiala Ostroveni a Bibliotecii judeţene. Astăzi, 26/09/2011, începând cu ora 13.30, spaţiul filialei a găzduit elevii claselor,  a XII-a D – Grup  Şcolar Industrial „G-ral Magheru”(dirig.  Sporea Agnes)şi a IX-a D – Colegiul Tehnic Forestier (dirig. Mîrşanu Lidia)  pentru o dezbatere privind activitatea Sfântului Ierarh  Martir Antim Ivireanul, prin care a slujit, vestit, mărturisit şi apărat cuvântul Evangheliei. Întâlnirea a debutat cu prezentarea câtorva repere biobibliografice,  făcută de doamna bibliotecară Deaconu Mioara, apoi cu unele completări (simbolul prin care Antim voia să se definească: melcul, blazon ce se află sculptat deasupra uşii de intrare în Biserica Mănăstirii Antim, alături de o stea, el semnificând mişcarea continuă, fertilitatea, înălţând coarnele în sus, spre cer, spre Dumnezeu)  şi  comentarii despre activitatea  sa de tipograf, scriitor, editor, creator de artă. Invitatul zilei, domnul profesor de religie Săraru Ovidiu, a scos în evidenţă rolul şi importanţa lui Antim Ivireanul la definitivarea introducerii limbii române pentru oficierea serviciului divin în biserică. S-a vorbit despre modul în care acesta şi-a însuşit o frumoasă cultură teologică, cum a învăţat limbile română şi slavonă (pe lângă cele pe care le ştia deja: greacă, arabă, turcă)  ocupându-se, ca filantrop, de ridicarea nivelului preoţimii şi cum, străin fiind de neamul nostru, s-a identificat cu aspiraţiile poporului român. Nu au fost uitate nici perioadele în care a fost Mitropolit  al Ţării Româneşti şi de Bucureşti,  apoi cea de    Episcop de Râmnic (1705), demnităţi primite de el cu toată smerenia.   Conducerea   Tipografiei  domneşti  de la Bucureşti, unde a imprimat 4 cărţi,  înfiinţarea   primei biblioteci  publice  din  Bucureşti şi a unei  şcoli de pomană, la  Râmnic, în care copiii sărmani să înveţe gratuit,  instalarea definitivă   a Tiparniţei  la Râmnic, tipărind aici 10 cărţi  şi contribuind astfel la triumful limbii   române, au fost aspecte ce au făcut  ca scrierile lui din acele vremuri – adevărate „monumente” de limbă veche românească, să  fie învăţături de dreaptă credinţă şi hrană pentru suflet.  Remarcabile  sunt  predicile  sale  – Didahii, prin care se apropie sensibil de  literatură. El nu este prin Didahii numai un teolog, ci şi un îndrumător care prin mijloacele artei oratorice încearcă să pătrundă în inima celor rătăciţi şi să-i aducă pe calea cea dreaptă. El afirmă cu hotărâre dreptul păstorului de a veghea asupra credincioşilor săi, ale căror suflete îi sunt date în pază de Dumnezeu. Expoziţia de carte organizată de filială şi concluziile doamnelor profesoare ( rolul jucat  de Domnul Ţării,  Constantin Brâncoveanu, cel care l-a adus în Ţara Românească, caterisirea sa nedreaptă, reabilitarea şi canonizarea  de către Biserica Ortodoxă şi prăznuirea  anuală în 27 septembrie), au întregit această lecţie de religie şi nu numai, Antim Ivireanul fiind studiat alături de Coresi ( consideraţi  a fi amândoi, cei mai mari tipografi din vechea cultură românească), Mitropolitul Varlaam şi  Dosoftei,  la limba şi literatura română, în ciclul liceal de  învăţământ.                             .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Prin înalta sa spiritualitate şi morală, Sfântul Antim Ivireanul a fost, în numele cuvântului înduhovnicit, un luptător neobosit împotriva asupririi naţionale şi sociale a poporului român pe care l-a păstorit după modelul Păstorului Ceresc. Ca episcop al Râmnicului, a adăugat la prestigiul localităţii noastre în calitate de “oraş domnesc”, şi scaun episcopal, o dimensiune culturală cu largi şi durabile rezonanţe în istoria, cultura şi spiritualitatea românească. Importanţa pentru râmniceni, a celor trei ani de păstorie ai Sfântului Antim, este dintre cele mai binecuvântate, căci, în trecerea sa printre noi, cel ce avea să aibă destinul unui sfânt şi martir a ”sfinţit” locul, timpul şi calea Râmnicului în istoria culturală şi spirituală naţională.

În contextul aceloraşi manifestări, a fost lansată lucrarea  Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea, la 60 de ani. File de monografie, lucrare aşteptată de mai multă vremeUltima zi a manifestărilor a fost cea dedicată bibliotecarilor, având loc un colocviu profesional, la care am participat, alături de colegii de la centru şi cei din teritoriu, cu prezentarea serviciilor moderne de bibliotecă prin care filiala Ostroveni contribuie la dezvoltarea culturală a comunităţii acestui mare cartier. Sunt întâlniri profesionale ce oferă prilejul de a ne redescoperi, de a arăta că, uniţi, putem fi şi noi o forţă şi rezultatele muncii noastre pot fi vizibile oriunde în ţară, şi, de ce nu?, în lume. Felicit colegii pentru perseverenţa, creativitatea, profesionalismul şi deplina seriozitate de care dau dovadă în ceea ce fac, ridicând prestigiul Instituţiei dar contribuind şi la evoluţia lor, atât ca bibliotecari cât şi ca indivizi.

Cu aceeaşi mândrie profesională,

Bibliotecară,

Doina Popescu

Această prezentare necesită JavaScript.

Reclame
 
Scrie un comentariu

Scris de pe septembrie 27, 2011 în Uncategorized